en
        |  en

Request for proposal R!sult: Rekenmodel

VIL schrijft een Request for Proposal uit in het kader van het project R!sult (Responsive Sustainable Urban Logistics).

VIL gaat in het project R!sult op zoek naar een geïntegreerde oplossing voor stadsbeleveringen. Daarmee bouwt VIL verder op eerder opgedane kennis rond stadslogistiek in zijn projecten ‘Crowd Logistics’, ‘ALEES’ (autonome voertuigen), ‘Intello City‘ (IoT-technologie toegepast op een stedelijk micromagazijn) en ‘EU Cycle Logistics Ahead‘.

Binnen het project R!sult wil VIL onderzoeken onder welke randvoorwaarden een samenwerkingsmodel waarbij de goederenstromen in en uit de stad geconsolideerd worden in één of meerdere stadsrandmagazijnen, een positieve business case voor de verschillende stakeholders kan vormen t.o.v. de huidige situatie, waar bedrijven veelal het transport individueel organiseren en uitvoeren. Positieve business case omhelst in dit geval een combinatie van economische, ecologische en sociale waarde.

Het rekenmodel moet toelaten om voor een typisch Vlaamse centrumstad op basis van de geïdentificeerde of ingeschatte goederenstromen aan te geven welke combinatie van stadsrandmagazijnen en/of stadsmicromagazijn(en) ideaal is en geeft aan welke combinatie van last mile methodes het meest aangewezen is (water, fiets, elektrische bestelwagen, crowd, etc…). Deze Request voor Proposal heeft een primaire focus op het rekenmodel en data input (beschikbare data en assumpties).

Praktisch

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 13 februari 2019, 17 uur kenbaar te maken aan VIL via e-mail. 
Een definitieve offerte moet uiterlijk 25 februari 2019 om 9 uur via e-mail ingediend worden.

Contact

Stefan Bottu (stefan.bottu@vil.be)
Eric Verlinden (eric.verlinden@vil.be

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!