en
        |  en

Registreer uw actie voor de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

U kan nog tot 20 februari 2019 een actie registreren voor de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Daarmee treedt u toe tot één netwerk van organisaties die het efficiënt en emissievrij beleveren van Vlaamse steden willen bevorderen. 

Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé) partners en de Vlaamse overheid om samen een groene doelstelling na te streven. Bent u verlader, transporteur, ontvanger of een (lokale) overheid? Stap dan mee in deze Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek met een actie die voertuigkilometers vermijdt, ze verschuift naar een andere transportmodus of minder druk tijdstip of ze verschoont via zero-emissie voertuigen. Acties die inzetten op samenwerking en het verbinden van actoren rond dit thema zijn ook meer dan welkom.

Wie al mee doet: bpost, Colruyt Group, DHL Express België, Rikolto, SOLVA / Streekoverleg Zuid Oost-Vlaanderen, Stad Antwerpen, Stad Mechelen.

De Green Deal wordt gecoördineerd door The Shift met de steun van de Koning Boudewijnstichting. The Shift werkt daarvoor samen met MOBI en een stuurgroep van ervaren partners: Departement Omgeving, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, BBL, VIL en VVSG.

Registreer uw actie hier.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!