en
        |  en

Open oproep: subsidies voor innovatieve logistieke bedrijfsprojecten via VIL

VIL lanceert een open call voor innovatieve logistieke bedrijfsprojecten.

In elk bedrijf leven er ideeën om logistieke processen, producten of diensten te vernieuwen, ook in uw bedrijf. Maar een idee omzetten in een concrete vernieuwing, vraagt een flinke inspanning. Gelukkig zijn er subsidiemogelijkheden om innovatieprojecten bij bedrijven te ondersteunen. En nog meer: VIL beschikt als speerpuntcluster over een budget dat specifiek gereserveerd is voor innovaties in logistiek!

Zowel pure onderzoeksprojecten voor iets dat nog in zijn kinderschoenen staat, als ontwikkelingsprojecten voor iets dat al meer matuur is en het ‘upscalen’ van kleinschalige demo’s naar pilootprojecten komen in aanmerking. Afhankelijk van het type project, en het risicio dat daaraan verbonden is, gaan de steunpercentages van 25% tot 60%.

Heeft u een projectidee dat als onderzoeks-, ontwikkelings- of pilootproject in aanmerking kan komen? Schrijf dan in op deze oproep en laat uw project subsidiëren via VIL!

PRAKTISCH

Gelieve ons uw projectvoorstel (2 pagina’s) via mail te bezorgen aan: projectidee@vil.be. Hiervoor kan u deze template gebruiken.
Deadline voor indiening: vrijdag 6 december om 12u00.

Als uw idee ontvankelijk is, zal u worden uitgenodigd op de VIL-adviesraad van januari 2020 om het idee toe te lichten en inhoudelijk te evalueren. Indien deze evaluatie positief is, kan u starten met de uitwerking van de uitgebreide subsidie-aanvraag voor VLAIO.

Vanaf deze call voorziet VIL een individuele kick-off sessie voor elk project dat een positief advies heeft gekregen van de adviesraad. Tijdens deze kick-off sessie wordt een praktisch stappenplan besproken en worden een aantal handige tools en technieken aangereikt om op een efficiënte manier tot een uitgewerkt projectvoorstel te komen. Ook komen een aantal belangrijke tips aan bod, gebaseerd op ervaringen uit de vorige twee oproepen. De kick-off sessies worden gefaciliteerd door de VIL innovatiecoach en een VLAIO bedrijfsadviseur.

VRAGEN?

Contacteer: Eddy Hagen, innovatiecoach VIL, eddy.hagen@vil.be, 03 229 05 37

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!