RFP “Mobiliteitsstudie 2018 – Productiesite Vlaanderen Hinterland”

Vlaanderen wordt geconfronteerd met een spanningsveld tussen de aanwezige competenties, productiecapaciteit en innovatiedrang, zeker binnen een aantal speerpuntsectoren, en de blijvende groeiende wereldeconomie enerzijds, en de schaarse ruimte voor industriële ontwikkeling en druk op de mobiliteit anderzijds. Dit heeft als gevolg dat bij investeringsdossiers de positie van Vlaanderen stevig onder druk staat in de concurrentie met regio’s waar er meer ruimte en minder druk op mobiliteit is. Vlaanderen onderneemt grote inspanningen om hier op een slimme manier mee om te gaan. Dit gebeurt onder meer door de ontwikkeling van een sterk investeringsbeleid met als exponent Flanders Investment and Trade (FIT) alsook door het nieuwe speerpuntclusterbeleid van de Vlaamse overheid.

Fit heeft VIL, de Speerpuntcluster Logistiek, gelast met de supervisie van de gunning van onderhavige mobiliteitsstudie.
De activiteiten in het kader van deze mobiliteitsstudie omvatten de bedrijfsactiviteiten van een productiesite in Vlaanderen, gelegen in het hinterland.

Het document dat de RFP beschrijft voor de mobiliteitsstudie die de impact op de mobiliteit op de site en in de onmiddellijke omgeving van de productiesite, evenals op de mens, reflecteert, kan u hier downloaden.

 

Intentieverklaring

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen, worden gevraagd om dit voor 2 november 2018 kenbaar te maken aan VIL via e-mail (kris.neyens@vil.be).

Indien offerte

Een definitieve offerte moet uiterlijk 15 november 2018, om 09u00 via e-mail ingediend zijn (kris.neyens@vil.be).

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL