en
        |  en

Request for Proposal SWITCH ‘Werkplekuitwisseling voor werknemers’

VIL wenst als Speerpuntcluster Logistiek te participeren aan de oproep van het Europees Sociaal Fonds (ESF) m.b.t. ‘werkplekuitwisseling voor werknemers’.
De focus van deze ESF-oproep ligt op het versterken van competenties en talenten van werknemers op een vernieuwende en verrijkende manier. Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving en scherpen on-the-job hun competenties en talenten aan.

VIL wenst voor dit project beroep te doen op een gespecialiseerde dienstverlener en schrijft hiervoor een Request for Proposal uit. Deadline voor offertes is maandag 23 juli 2018 om 17u. Contactpersoon: Steve Sel (steve.sel@vil.be).

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!