en
        |  en

Request for Proposal: Cambion

In het kader van het project ‘Cambion‘ schrijft VIL een Request for Proposal uit voor het ontwikkelen van een simulatietool om enerzijds bedrijven op een eenvoudige manier te matchen die transportmiddelen met elkaar willen delen en anderzijds voor het zichtbaar maken van deze transportmiddelen door middel van een track and trace systeem. VIL is hierbij op zoek naar een al dan niet bestaande technologische oplossing die ook de link legt met de behoeften die werden geïdentificeerd bij de deelnemende bedrijven aan dit project.

Met ‘Cambion’, dat startte in februari 2018, wil VIL nagaan of het mogelijk is om transportmiddelen te delen en daardoor kosten te reduceren, dan wel extra omzet te genereren door het verhuren van vrije capaciteit of extra opdrachten te kunnen uitvoeren als gevolg van de toegenomen flexibiliteit. 

Praktisch

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 31 december 2018 kenbaar te maken aan VIL via e-mail.
Een definitieve offerte moet uiterlijk 11 januari 2019, 12u via e-mail ingediend zijn.

Contactpersoon
Filip Van Hulle (filip.vanhulle@vil.be)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!