en
        |  en

Request for Proposal LSI

In februari 2018 startte VIL het collectieve onderzoeksproject “Logistics Sustainability Index” of kortweg LSI. Met dit project wil VIL een krachtig hulpmiddel aanreiken aan bedrijven om hen een inzicht te verschaffen in de algemene duurzaamheidsperformantie van hun logistieke activiteiten. VIL schrijft in het kader van dit project een Request for Proposal uit. De RFP betreft het mee uitwerken van de uitbouw van het indexmodel. 

Bedrijven die een offerte wensen in te dienen wordt gevraagd om dit voor 5 oktober 2018, 16 uur kenbaar te maken aan VIL via e-mail.
Een definitieve offerte moet uiterlijk 15 oktober 2018 om 12 uur via e-mail ingediend worden.
Contactpersoon: Eva Gezels (eva.gezels@vil.be).
De offerte dient bij voorkeur te worden opgesteld in het Nederlands.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!