PERSBERICHT: Logistieke sector en bouwsector slaan handen in elkaar

Door de toenemende mobiliteitsproblemen wordt het steeds moeilijker om goederen en materialen op tijd op een bouwwerf te krijgen. De logistieke kosten in de bouw zijn bovendien aanzienlijk. VIL start in samenwerking met het onderzoekscentrum voor de bouw (WTCB) het nieuwe project ‘Bouwhubs’ dat de mogelijkheden van bouwhubs zal onderzoeken. Vijftien bedrijven nemen deel aan dit project.

Nieuwe concepten in de bouw zoals Just in Time (JIT) en de toename van renovatieprojecten zorgen voor meer kleine deelladingen en frequentere leveringen naar verschillende werven. Er is op een bouwwerf doorgaans niet veel ruimte voorzien voor de opslag van materialen. De beladingsgraad van bouwgerelateerd vrachtverkeer is bijgevolg erg laag. De logistieke kosten van een bouwproject bedragen gemiddeld 8 tot 15%. Daarbovenop komen nog 8 % tot 10 % aan kosten omwille van efficiëntieverlies. Bovendien zorgen de steeds drukkere wegen, lage emissiezones, verbod op zware bedrijfsvoertuigen in een stad, enz. ervoor dat werfvrachten steeds moeilijker op hun bestemming geraken. Om hiervoor oplossingen te vinden is er nood aan nieuwe logistieke concepten.

Slimme consolidatie en value added logistics
VIL en WTCB gaan samen met 15 bedrijven, een mix van logistieke dienstverleners, aannemers en bouwheren, op zoek naar de mogelijkheden van ‘bouwhubs’. Een bouwhub is een ontkoppel- en verzamelpunt voor goederen van en naar verschillende werven. Goederen en materialen worden op die manier dichter bij de werf in een lokaal voorraadpunt verzameld. Naast slimme consolidatie kunnen deze hubs ook gebruikt worden voor ‘value added logistics’, zoals premontage en prefabricage van materialen, het aanmaken van werfpakketten, of het gesorteerd verzamelen van bouwafval.

Efficiëntere logistiek
Een vermindering van het aantal deelvrachten, lagere voorraden en minder logistieke handelingen op de bouwwerven zijn mogelijke voordelen van een bouwhub. Minder opslag van goederen op de bouwwerf heeft bovendien een gunstig effect op diefstal en schade. Vanuit maatschappelijk oogpunt is een efficiëntere logistiek (minder transporten, hogere beladingsgraad) ook goed voor het milieu en de congestie. Een bouwhub kan stimuleren dat de grote vrachten naar de hub in dalmomenten gebeuren en ook multimodale mogelijkheden zoals binnenvaart kunnen ingezet worden.

“Wie First Class Logistics wil zijn, moet zich blijvend onderscheiden. ODTH First Class Logistics heeft niet alleen de logistieke knowhow maar biedt ook een concrete multimodale locatie aan zodat de samenwerking tussen een logistieke partner en meerdere bouwondernemingen tot effectief succes van een bouwhub kan leiden”, zegt Veroniek De Mulder, CEO van logistieke dienstverlener ODTH, een van de deelnemende bedrijven.

Samen met de projectdeelnemers en het WTCB zal VIL in dit project best practices en praktische randvoorwaarden analyseren en vervolgens samenwerkingsmodellen en een logistiek concept voor bouwhubs uitwerken. Er zal een kosten-batenanalyse gemaakt worden voor de verschillende actoren en ook de maatschappelijke impact, zoals CO2-uitstoot en het aantal transporten, zal onder de loep worden genomen.

Projectdeelnemers: Adimat-Bouwpunt, André Celis, Besix, Cordeel, De Rycke, Gyproc, H.Essers, Haex, Haven Genk, Kerkstoel 2000+, ODTH, Shipit, De Vlaamse Waterweg, Verhelst bouwmaterialen, Willemen Groep.

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid.

EINDE VAN HET PERSBERICHT


CONTACTINFORMATIE

Gunther Storme
Projectleider
Tel: 03/229.05.15
GSM: 0476/98.49.24
gunther.storme@vil.be

Stephanie Florizoone
Communicatieverantwoordelijke
Tel: 03/229.05.07
GSM: 0494/34.01.63
stephanie.florizoone@vil.be

   

 

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL