en
        |  en

Green Deal

Duurzame stedelijke logistiek is een noodzaak voor bereikbare en leefbare steden. Rond dit thema is er momenteel een Green deal in opmaak met steun van de Koning Boudewijnstichting, waarvan VIL één van de initiatiefnemers is, samen met de Shift, MOBI, Departement Omgeving, Departement Mobiliteit en Openbare Werken en VVSG. Een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen een groene doelstelling na te streven. Bent u verlader, transporteur, ontvanger of een (lokale) overheid? Stap dan mee in deze Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek met een actie die voertuigkilometers vermijdt, ze verschuift naar een andere transportmodus of minder druk tijdstip of ze verschoont via zero-emissie voertuigen. Acties die inzetten op samenwerking en het verbinden van actoren rond dit thema zijn ook meer dan welkom.

Voor meer informatie, contacteer Stefan Bottu (stefan.bottu@vil.be)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!