PERSBERICHT: Webshops verplicht afgedankt elektro mee te nemen

VIL BOUWT LOGISTIEKE BRUG NAAR ONLINE CONSUMENT

Elk bedrijf dat een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt moet ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich nemen. Deze wettelijke verplichting geldt ook voor kleine elektro toestellen die online worden besteld en door een pakjesdienst aan huis worden geleverd. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) start vandaag samen met webshops en logistieke dienstverleners met het project IKEO om dit logistiek te regelen.

Aanvaardingsplicht
Volgens artikel 3.4.4.8 van Vlarema (Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal-kringlopen en afvalstoffen) zijn de eindverkopers van elektronische apparaten die zo’n toestel bij de consument aan huis afleveren, verplicht – indien de consument dat wenst – om bij levering het afgedankte apparaat gratis in ontvangst te nemen. Deze verplichting komt voort uit de Europese wetgeving rond elektrische en elektronische apparaten.

Gerichte controles
Webshops en hun logistieke dienstverleners zijn er zich vaak niet bewust van dat deze aanvaardingsplicht ook van toepassing is op kleine elektrische toestellen. Ook de consumenten weten meestal niet dat de wet hen de mogelijkheid biedt om het oude toestel kosteloos in te leveren. Met de sterke groei van e-commerce in Vlaanderen en naarmate consumenten zich meer bewust worden van dit recht, valt te verwachten dat het aantal afgedankte elektrische toestellen dat aan de pakjesbezorgers wordt aangeboden, sterk zal toenemen. Bovendien heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) aangekondigd om in 2016 meer in te zetten op gerichte controles bij online verkoop. Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM: “Gezien het groeiende belang van online verkoop zal OVAM hier ook in haar handhavingsbeleid extra op inzetten.”

Project IKEO
De verschillende stakeholders staan voor een fenomeen waarvoor nog geen praktische oplossingen, laat staan een standaardoplossing bestaat. Daarom lanceert het VIL het project IKEO (Inzameling Klein Elektro Online). Het wil een antwoord bieden op de vraag hoe webshops en hun logistieke dienstverleners die aanvaardingsplicht kunnen organiseren. “Welke impact heeft de aanvaardingsplicht op het online bestelproces? Hoe dient de consument het afgedankte toestel aan de koerier aan te bieden (verpakking)? Welke voorzieningen zijn nodig in de bestelwagen? Waar en door wie worden die afgedankte apparaten gecentraliseerd? Op deze vragen willen wij praktische antwoorden vinden”, aldus Peter Lagey, die het VIL-project leidt.

Deelnemende bedrijven
Zes bedrijven nemen deel aan het project: Bebat, bpost, Bubble Post, BW Imsir, Coolblue en ODTH. Aansluiten kan nog.

Update 19/04: Bringme stapt nog mee in het project.

Kick-off IKEO

 

EINDE VAN HET PERSBERICHT

pdf_icon

Persbericht – 8/03/2016 – Webshops verplicht afgedankt elektro mee te nemen

 

CONTACTINFORMATIE
Anke D’Halleweyn
Communicatieverantwoordelijke
Tel: 03/229.05.07
E-mail: anke.dhalleweyn@vil.be
Peter Lagey
Project Officer
Tel: 03/229.05.09
E-mail: peter.lagey@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL