Transpharma Express: eerste fase afgerond

De eerste fase van het in oktober 2012 opgestarte collectief onderzoeksproject ‘Transpharma Express’ werd deze maand afgerond.

De primaire doelstelling van het project bestaat uit het realiseren van een oplossing voor het transport van temperatuurgecontroleerde producten over lange afstanden over het Euraziatisch continent. Al vanaf de goedkeuring van het project bestond er enige bezorgdheid over de avontuurlijke aard van dit project.  Kennis rond spoor, en in het bijzonder rond het geconditioneerd transport van goederen per spoor, is slechts weinig verspreid.

Het VIL heeft zich in de eerste fase geconcentreerd op de objectivering van de complexe en uitgebreide reeks parameters die in overweging dienen genomen te worden bij het realiseren van dergelijke oplossing in nieuwe of bestaande verbindingen.

Zo onderzocht het VIL specifiek welk materieel vanuit technisch en operationeel standpunt de beste oplossing biedt om lange afstanden te overbruggen en daarnaast ook welke technologie voorhanden is om de goederen tijdens de reis te monitoren om zo de nodige visibiliteit in de keten te garanderen. Een belangrijke oefening bestond eruit potentiële volumes van de projectdeelnemers te consolideren en af te stellen op de bestaande corridors. Tenslotte werden de risico’s in kaart gebracht en na grondige evaluatie gecategoriseerd en geobjectiveerd en vervolgens in detail besproken met de projectdeelnemers.

Op basis van de verzamelde informatie werd door de projectdeelnemers unaniem besloten om tot de tweede fase over te gaan. De tweede fase heeft als ultiem doel effectieve proefzendingen over verschillende afstanden te realiseren. Het VIL zal hierbij een volledig gedetailleerd procesontwerp realiseren gekoppeld aan een gedetailleerd supply chain model die de rol van de respectieve stakeholders duidelijk definieert. De nodige aandacht zal hierbij ook gaan naar de mogelijkheden die de gedemonstreerde oplossingen bieden ter ondersteuning van het optimaliseren of vereenvoudigen van administratieve processen. Uiteraard zal er een omvattende business case worden opgesteld die de verschillende dimensies bij het opzetten van een dergelijke verbinding en de nodige scenario-uitwerking zal omvatten. Deze business case zal de basis vormen voor de mogelijke strategieën om een duurzaam economisch model uit te bouwen.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL