Project bouwlogistiek succesvol afgerond

Woensdag 7 maart stelde het VIL de resultaten voor van het collectief onderzoeksproject ‘Bouwlogistiek’ voor aan de 28 deelnemende bedrijven.

Met dit collectief onderzoeksproject ging het VIL na hoe duurzame logistieke verbeteringen in de bouwsector kunnen gerealiseerd worden. Op basis van individuele gesprekken en workshops met de projectdeelnemers werden een aantal oplossingen geïdentificeerd die de basiswerkzaamheden efficiënter en betrouwbaarder maken. Uit de evaluatie blijkt het inschakelen van een bouwcoördinator en het opzetten van een communicatiesysteem om tijdig de juiste informatie bij de juiste persoon te krijgen, het best te scoren als oplossingen.

Het onderzoek toont aan dat er diverse mogelijkheden zijn om de efficiëntie in de bouwlogistiek op te drijven. Een efficiëntere bouwlogistiek met minimale maatschappelijke impact is mogelijk en dient een streefdoel te zijn. Vanuit een gemeenschappelijk belang van overheidswege en de bouwsector, is de uitdaging nu om de aangebrachte oplossingen in praktijk om te zetten.

VIL leden kunnen het projectrapport gratis downloaden in de bibliotheek van de VIL ledenportal.

Foto’s

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL