PERSBERICHT – Nieuwe kans om Lean and Green koploper te worden

Begin juni gaf het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw samen met 15 bedrijven de kick-off van het project Lean and Green. Het VIL begeleidt binnen dit project 45 logistieke dienstverleners en verladers – de Lean and Green koplopers – om hun energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot met minstens 20 % te reduceren binnen een periode van vijf jaar. Begin oktober kunnen 30 nieuwe bedrijven van start gaan.

 20% CO2-reductie
De deelnemers aan het programma Lean and Green verbinden zich ertoe om hun energie-efficiëntie te verbeteren en hun CO2-uitstoot met minstens 20 % te reduceren binnen een periode van vijf jaar, met als referentiejaar 2010 later. Vervolgens werken de bedrijven een plan van aanpak uit waarin zij beschrijven hoe zij dit willen bereiken. Het VIL ondersteunt en begeleidt de bedrijven uitgebreid in het opstellen van dit plan, zowel in groep als individueel.

Lean and Green Award
Dit plan van aanpak wordt door een externe neutrale partij aan de hand van een reeks toetsingscriteria geëvalueerd. Bij een positief assessment  ontvangt  het bedrijf uit handen van het VIL de Lean and Green Award. Met deze award  laten bedrijven zien dat zij zich actief inspannen om hun logistieke proces duurzamer te maken. Awardwinnaars  mogen het Lean and Green logo gebruiken op vrachtauto’s, websites, publicaties … Vervolgens  rapporteren de  bedrijven halfjaarlijks hun gerealiseerde CO2–besparing aan het VIL.

Waarom Lean and Green koploper worden?
Met Lean and Green kunnen bedrijven een aantal belangrijke voordelen halen en tegelijk een bijdrage leveren aan het duurzamer maken van transport en logistiek in het algemeen. Denk maar aan het verminderen van energieverbruik en de daaraan verbonden kosten en het verminderen van de broeikasgassen.

Bovendien kunnen bedrijven door deelname aan het programma hun klanten en de publieke opinie duidelijk maken dat zij energie-efficiëntie en de vermindering van CO2–uitstoot ter harte nemen en concrete stappen ondernemen om dit te verbeteren. Daar komt nog bij dat met Lean and Green bedrijven beter voorbereid zijn op toekomstige wettelijke verplichtingen op het gebied van energieverbruik en reductie.

Lage deelnamekost
Dankzij subsidies van de Vlaamse minister bevoegd voor Innovatie, Ingrid Lieten, kan het VIL 80 % van de totale projectkost ten laste nemen. Aangezien enkel het saldo betaald moet worden door de deelnemers kunnen de bedrijven bijgevolg dit certificaat behalen tegen een bijzonder lage kost.

Deelnemen met de tweede groep bedrijven
Het is nog mogelijk deel te nemen in de tweede groep van dertig bedrijven. Start is voorzien voor begin oktober 2012. Voor meer informatie over condities en deelname, contacteer Stephane Van den Keybus (stephane.van.den.keybus@vil.be) of Piet Belet (piet.belet@vil.be). Opgelet: eerst is eerst.

EINDE VAN HET PERSBERICHT

 Persbericht in pdf

Eerste 15 koplopers binnen dit project
De eerste vijftien Lean and Green koplopers voor Vlaanderen binnen dit project zijn: AB InBev, Alders Transport & Logistics, Bayer, CHEP Benelux, Coca-Cola Enterprises Belgium, Ewals Intermodal, Gheeraert Transport, FrieslandCampina Belgium, H.J. Heinz Belgium, Hospital Logistics, Ninatrans, Snel Logistic Solutions, Van Dievel Transport, Vervoer Verbessem en Wim Bosman Belgium.

Met de steun van
Connekt, Essenscia, Febetra, IPOL, OTM, Transport & Logistiek Vlaanderen, UPTR en VITO.

Vlaams Instituut voor de Logistiek
De vzw Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) wil als erkende competentiepool de logistieke sector in Vlaanderen duurzaam ondersteunen en versterken in haar competitiviteit. Het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van de CO2-uitstoot van transport en logistieke activiteiten maken onderdeel uit van deze opdracht.

Meer informatie over het project: vil.be/lean-and-green

CONTACTINFORMATIE
Anke D’Halleweyn
Communicatieverantwoordelijke
Tel: 03/229.05.07
E-Mail: anke.dhalleweyn@.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
VIL