PERSBERICHT – VIL wil de weerbaarheid van de supply chains verhogen

ANTWERPEN – Dinsdag 6 september 2011 gaf het VIL het startschot van het nieuwe collectieve onderzoeksproject ‘Meten van resilience: veerkracht in de supply chain’.  Met dit project wil het VIL nagaan hoe een onderneming efficiënt kan omgaan met onzekerheid en verstoringen in de logistieke keten. Acht bedrijven uit diverse sectoren (automotive, contract manufacturing, logistieke dienstverlening, retail en distributie…) nemen deel aan het project.

Supply chain netwerken worden almaar complexer. Bedrijven gaan op zoek naar kostenbesparingen en vinden die door middel van samenwerking met logistieke dienstverleners, outsourcing van productie naar lagelonenlanden en “just-in-time” productie. Samen met  de efficiëntie, stijgt zo ook de kwetsbaarheid van de logistieke netwerken. In een globale supply chain zijn veel risico’s steeds moeilijker te beheersen, laat staan te vermijden.

Om met deze onzekerheid om te gaan, moeten bedrijven zorgen dat hun supply chain ‘resilient’ is, zodat de impact van verstoringen geminimaliseerd wordt. Hoewel de aandacht voor de onzekere logistieke keten de laatste jaren is gegroeid, blijft het moeilijk om zonder een objectief kader middelen efficiënt aan te wenden ter beheersing van deze onzekerheid.

Het VIL wil met dit nieuwe project een antwoord bieden op de vragen: Hoe kan een onderneming zijn middelen efficiënt inzetten ter beheersing van de onzekerheid? Hoe laten we informatie hieromtrent door de logistieke keten vloeien? Het VIL zal op basis van een beproefde methodologie van The Ohio State University deze problematiek in kaart brengen en hieruit aanbevelingen distilleren teneinde de logistieke keten veerkrachtiger te maken.

Aan dit project, dat tot eind 2011 zal lopen, nemen acht bedrijven uit zeer verscheidene sectoren deel: Nike, ODTH, Toyota, Connect Group, SDV, ECS, Gosselin en Ecu-Line. Op die manier maakt het VIL het mogelijk voor bedrijven om over sectoren heen lessen te trekken met betrekking tot supply chain risk management.

Gebruikerscommissie Resilience

V.l.n.r. G. De Ryck (Gosselin), J. De Wael (ODTH), T. Meyvis (SDV), K. Neyens (VIL), G. De Wilde (SDV), F. Gielis (VIL), I. Van den Abbeele (Ecu-Line), I. Lardenoit (Ecu-Line), J. De Ceuster (Toyota), A. Sinton (Toyota)

Het project wordt ondersteund door een begeleidingscommissie bestaande uit onder meer Vlerick Leuven Gent Management School, TNO, VEA en Marsh.

EINDE VAN HET PERSBERICHT

Het Vlaams Instituut voor de Logistiek

De vzw Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) wil als erkende competentiepool de logistieke sector in Vlaanderen duurzaam ondersteunen en versterken in haar competitiviteit. Het wil een platform zijn met concrete antwoorden op relevante logistieke vraagstukken. Zo groeit het VIL uit tot een centrum dat logistieke kennis opbouwt, implementeert en verspreidt.

Meer informatie: vil.be

 

Supply Chain Resilience? 

Resilience wordt gedefinieerd als de veerkrach van ketens om verstoringen op te vangen en de ontstane maar ongewenste situatie te herstellen in een (eventueel nieuw) economisch en logistiek evenwicht.

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL