PERSBERICHT – Palletten niet langer dood kapitaal dankzij VIL

Midden 2010 gaf het VIL het startschot voor het onderzoeksproject ‘Beheer van logistieke dragers’. Het project werd recent succesvol afgerond en vandaag voorgesteld aan het publiek. De conclusie is dat investeringen in  RFID- en RTLS-technologie voor het beheer van  logistieke dragers zich zeer snel terugverdienen.

Meer ketentransparantie

Het gebruik van logistieke dragers zoals palletboxen, kratten en rolcontainers is essentieel in de logistieke keten en vormt zo een onvermijdelijke kost. Een efficiënt beheer van deze dragers kan deze kost beperken. Exact weten waar de dragers zich bevinden laat toe verlies, misbruik of diefstal ervan te beperken. Ook de planning en het inzetten van de, vaak toch dure, logistieke dragers kan vlotter verlopen waardoor men steeds voldoende middelen heeft zonder extra stock te moeten voorzien.

Doel van dit project was om samen met twaalf bedrijven de technologie uit te testen waarmee logistieke dragers doorheen de hele logistieke keten kunnen opgevolgd en beheerd worden. Hiervoor werd gebruik gemaakt van innovatieve technologieën als RFID (Radio Frequency Identification) en RTLS (Real Time Location Systems).

Technologie-investering loont

In de onderzoeksfase  onderzocht het VIL hoe en welke RFID-technologie, RTLS-systemen en ICT-platformen kunnen helpen bij het beheer van logistieke dragers. Om duidelijk zicht te krijgen op de problematiek voerde het VIL diverse quickscans uit bij de deelnemende bedrijven. Vervolgens  werd  een kosten-batenanalyse verricht op basis van een door het VIL opgesteld ROI model.

De business cases hebben duidelijk aangetoond dat de RFID-/RTLS-technologie klaar is om toe te passen op grote schaal in de supply chain. De technologie kan in verschillende logistieke bedrijfsprocessen worden ingevoerd om de logistieke dragers automatisch en feilloos te capteren. Het kosten-baten plaatje was in de onderzochte cases bovendien erg positief. Gemiddeld kunnen op een goede 2 jaar tijd alle investeringskosten gemakkelijk terugverdiend worden.

EINDE VAN HET PERSBERICHT

 

CONTACTINFORMATIE:

Anke D’Halleweyn – Communicatieverantwoordelijke – Tel: 03/229.05.07 – E-mail: anke.dhalleweyn@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL