PERSBERICHT – Kick-off project ‘Real-time monitoring van geconditioneerde goederen’

COLD CHAIN: NON STOP REAL-TIME MONITORING VAN PRODUCENT TOT CONSUMENT

Vandaag, dinsdag 3 mei 2011, heeft het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw het startschot gegeven voor een nieuw onderzoeksproject: ‘Real-time monitoring van geconditioneerde goederen’. Met dit project onderzoekt het VIL, samen met zes bedrijven, de technologische mogelijkheden voor het real-time opvolgen van omgevingscondities van kritische producten doorheen de hele supply chain, o.a. met behulp van RF-tags met sensoren.

Voor heel wat kritische producten, zoals verse levensmiddelen, farmaceutische en hoogwaardige elektronica producten, zijn de omgevingscondities waaronder ze getransporteerd, behandeld en opgeslagen worden van essentieel belang. Het is voor deze goederen noodzakelijk te kunnen garanderen dat de kritische omgevingscondities (temperatuur, vocht, schokken,…) nauwlettend opgevolgd worden en binnen de gestelde normen blijven.

Daarom start het VIL een onderzoeksproject op dat de technologische mogelijkheden van het real-time opvolgen van omgevingscondities van kritische goederen doorheen de hele supply chain – inclusief de overslagpunten – onderzoekt.

Het project loopt acht maanden en bestaat uit twee fases. In een eerste fase wordt toegepast onderzoek gedaan naar de technologische mogelijkheden om verzendeenheden, logistieke dragers of infrastructuur te monitoren. Hierbij zou men in staat moeten zijn om ook de kritische overslagpunten in de keten te bewaken (o.a. reefer waarbij de koelunit niet wordt ingeplugd bij tussentijdse overslag, een pallet met geneesmiddelen die te lang op de tarmac  blijft staan, …)

In een tweede praktische fase wordt de technische haalbaarheid van RF-tags met al dan niet draadloze sensoren in combinatie met communicatiesystemen (GPRS, GPS) getoetst a.d.h.v. enkele testscenario’s. Parallel werkt het VIL een model uit waarmee de deelnemende bedrijven de kosten en baten van hun praktijkcase kunnen beoordelen.

Real-time kennis van omgevingscondities is erg interessant bv. voor het scheppen van duidelijkheid en transparantie inzake aansprakelijkheid en borgstelling, voor het beperken van commerciële verliezen en voor het actief bijsturen van de supply chain. De belangstelling voor het onderzoek kwam dan ook uit verschillende sectoren. Zes bedrijven stappen mee in het project: Sentipharm, Special Fruit, Colruyt, Agfa Gevaert, AstraZeneca en Groep H. Essers.

V.l.n.r. Bert Elsen (Sentipharm), Pascal Goormans (Special Fruit), Clement Baerts (Colruyt), Joachim Van Mulders (Colruyt), Vincent Holbrechts (Agfa Gevaert), Dieter Van Hoylandt (AstraZeneca), Chris Geeve (Agfa Gevaert), Frank Slegers (H. Essers), Dirk De Vylder (VIL), Luc Pleysier (VIL)
 

EINDE VAN HET PERSBERICHT

CONTACTINFORMATIE:

Anke D’Halleweyn – Communicatieverantwoordelijke – Tel: 03/229.05.07 – E-mail: anke.dhalleweyn@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL