PERSBERICHT – VIL gaat voor slimme logistiek in de witte sector

ANTWERPEN – Vandaag, 17 mei 2011 heeft het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw de kick-off gegeven van zijn nieuw collectief onderzoeksproject ‘Hospitaallogistiek’. AZ Turnhout, AZ Herentals, Jessa Ziekenhuis Hasselt en GasthuisZusters Antwerpen nemen hieraan deel. Met dit project wil het VIL de efficiëntie van de inbound logistiek in de ziekenhuisketen verbeteren.

De ziekenhuissector is een maatschappelijk belangrijke sector in volle evolutie met schaalvergroting als één van de kenmerkende elementen: ziekenhuizen gaan fusies aan of zetten samenwerkingsverbanden op. De ziekenhuissector wordt vandaag geconfronteerd met een aantal concrete logistieke knelpunten, waaronder  ruimtegebrek voor opslag van materialen of leveringen die in pieken toekomen, of niet op het gewenste moment. Als niet-kernactiviteit is het ook niet altijd evident of eenvoudig om de nodige mensen en middelen te verkrijgen.

Met dit praktisch collectief onderzoeksproject wil het VIL de logistieke efficiëntie over de volledige ziekenhuisketen verbeteren. Dit moet leiden tot lagere totale logistieke kosten en tegelijkertijd het serviceniveau verbeteren. De aangehaalde knelpunten zullen bij elk van de deelnemende ziekenhuizen onderzocht worden, met als doel concrete oplossingen voor te stellen en uit te werken en de haalbaarheid ervan na te gaan. Deze kunnen betrekking hebben op een verbeterde organisatie van de aanlevering van goederen, de centralisatie van magazijnactiviteiten, logistieke samenwerking tussen ziekenhuizen en met externe partijen.

De praktische haalbaarheid van de voorgestelde verbeteringen bij de ziekenhuizen zal afgetoetst worden via meerdere pilootprojecten.

De vier deelnemende ziekenhuizen en ziekenhuisgroepen die samen negen campussen tellen en het project mee financieren zijn: GasthuisZusters Antwerpen, AZ Sint Elisabeth Herentals, AZ Turnhout en Jessa Ziekenhuis Hasselt.

V.l.n.r.: Piet Belet (VIL), Marcel Kerkhofs (Jessa Ziekenhuis Hasselt), Rudi Pluymers (Jessa Ziekenhuis Hasselt), Jeroen Hendrickx (AZ Turnhout), Roger van Beers (AZ Sint-Elisabeth Herentals), Rudi Bonneux (VIL), Chris Verbruggen (AZ Sint-Elisabeth Herentals), Jan de Clerck (GasthuisZusters Antwerpen), Steve Sel (VIL), Ludo Sys (VIL).

Met het project ‘hospitaallogistiek’ slaat het VIL twee vliegen in een klap binnen VIA, het Vlaanderen in Actie pact van de Vlaamse regering: de speerpuntsector logistiek en de speerpuntsector zorg verenigen in één project.

EINDE VAN HET PERSBERICHT

CONTACTINFORMATIE:

Anke D’Halleweyn – Communicatieverantwoordelijke – Tel: 03/229.05.07 – E-mail: anke.dhalleweyn@vil.be

VIL staat voor een sterk logistiek Vlaanderen

Koninklijkelaan 76 - B-2600 Berchem
T: +32 (0) 3 229 05 00
E: info@vil.be
BTW: BE 0480.185.038
IBAN: BE59 0014 0122 5826
BIC: GEBABEBB

VIL
VIL