en
        |  en

Polluted Packaging Logistics

De logistiek en verwerking van verontreinigde verpakkingen, zoals vaten waar chemicaliën, verven, lijmen, detergenten en oliën in bewaard zijn, vormen een probleem waar tal van bedrijven mee kampen. Met het project Polluted Packaging Logistics zoekt VIL uit of deze verpakkingen op een efficiëntere manier ingezameld, verwerkt en eventueel zelfs gerecycleerd of hergebruikt kunnen worden.

status: In uitvoering | thema: duurzaamheid | type: regionaal


Vervuilde vaten en Intermediate Bulk Containers (IBC’s) kunnen afkomstig zijn uit eigen productie of aangeleverd door een leverancier. De stroom van vervuilde verpakkingen is redelijk continu en voorspelbaar, maar er bestaat een enorme versnippering, zowel qua locaties, type verpakkingen, als materialen. Die versnippering leidt in veel gevallen tot hoge logistieke kosten en verbranding. VIL gaat op zoek naar mogelijke concrete oplossingen.

OPPORTUNITEITEN

  • Mogelijke oplossingen liggen in het gebruik van gestandaardiseerde verpakkingen, horizontale samenwerking tussen bedrijven binnen een sector of bedrijvencluster of een gezamenlijk pooling systeem, zoals dat nu al gebeurt in de palletsector
  • De valorisatie van synergievoordelen tussen bedrijven (bedrijfsoverschrijdende samenwerking), kan versterkend werken voor bestaande bedrijvenclusters (bv. chemiecluster in de Antwerpse haven)
  • Voor een leverancier is het een commercieel voordeel wanneer deze op een rendabele manier aan zijn klanten een oplossing kan aanbieden voor de vervuilde verpakkingen
  • De geboden inzichten moeten logistieke dienstverleners in staat stellen om de productiebedrijven een oplossing aan te reiken voor dit probleem

CONCRETE ACTIVITEITEN

  • Analyseren van de huidige manier van werken, het daarbij gehanteerde logistieke concept (zowel inzameling op de eigen site als bij externe klanten) en de verwerkingsmethode
  • In kaart brengen van types verpakkingen, volumes, (inzamel)locaties en eventuele beperkende factoren
  • Bestuderen van logistieke oplossingen voor gelijkaardige problemen in andere sectoren en voor andere types van verpakkingen
  • Uitwerken en documenteren van oplossingsrichtingen en bijhorende businessmodellen (bv. bedrijfsoverschrijdend samenwerkingsmodel of dienstverleningsmodel)
  • Berekening van de economische en maatschappelijke kosten/baten van de voorgestelde oplossingsrichtingen
  • Het concept (of delen ervan) uittesten in de praktijk

PRAKTISCH

Start: juni 2017

Doorlooptijd: 20 maanden

Deelnemende bedrijven

Dertien bedrijven: 3M, Agfa Materials, BASF, Bebat, Christeyns, Indaver, Janus Vaten, Renewi, Suez, Trafuco, TWZ Group, Vanheede Environmental Logistics en VLS Group Belgium.

 agfa-gevaert basf bebat christeyns indaver  van-gansewinkel-nv-part-of-renewi sueztrafuco twz-group vanheede vls-group

deelnemers-polluted-packaging-logistics

Klankbordgroep

Het VIL kan binnen dit project rekenen op het advies van Val-i-Pac, OVAM, Serred en Go4Circle.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!