en
        |  en

Intello City

Door de continue stijging van e-commerce en groeiende urbanisatie, is de vraag naar een efficiënte stadslogistiek meer dan ooit actueel (meer thuisleveringen, meer leverlocaties, meer retouren, kortere levertijden …). Hoe kan het Internet of Things helpen om ook de logistiek in de stad efficiënter te maken?

status: Afgerond | thema: digitalisering | type: regionaal


IoT en stadslogistiek

VIL zoekt uit hoe Internet of Things (IoT) en stadslogistiek elkaar kunnen vinden: het gaat aan de hand van praktische cases uit de stadslogistiek na welke mogelijkheden IoT biedt en op welke manier men hier optimaal van gebruik kan maken.

Ideaal scenario

Een ideaal scenario:

Een bestelwagen rijdt de stad binnen. Aan de hand van beschikbare informatie via verschillende bronnen (verkeer, parkeerplaatsen, weervoorspellingen, aanbod aan pakketten, andere voertuigen … ) wordt zijn route continu aangepast om tijd en beladingsgraad te optimaliseren. De geladen goederen van de bestelwagen en ook de nog beschikbare ruimte zijn continu gekend zodat zowel de consument, de logistieke dienstverlener als andere bedrijven hierop kunnen inspelen.

Opportuniteiten

Dit project wil de meerwaarde van het gebruik van het IoT aantonen aan de hand van specifieke toepassingen m.b.t. stadslogistiek: optimalisering van het aflevermoment (focus op de interactie tussen verlader, logistieke dienstverlener en winkel/consument), de afleverlocatie (focus op data-uitwisseling tussen logistieke dienstverlener, winkel/consument en de stadsinfrastructuur) en de optimalisering van retours.

Met als resultaat: efficiëntieverbetering voor logistieke dienstverlener en verlader, grotere klanttevredenheid én minder congestie voor de stad.

Concrete activiteiten

  • Logistieke bedrijven inzicht geven in de IoT-architectuur zowel algemeen als specifiek naar logistieke toepassingen.
  • Beschrijven hoe het IoT kan gebruikt worden in logistieke toepassingen door het uitwerken van drie cases in de stadslogistiek: optimalisering van het aflevermoment, afleverlocatie en retours.
  • Ruimere impactanalyse op alle stakeholders binnen de supply chain van de stadslogistiek.
  • De gedetailleerde uitwerking van logistieke concepten en processen voor de drie cases.
  • Het analyseren van mogelijke nieuwe diensten en eraan gerelateerde businessmodellen.
  • Opzetten van een pilootproject om de economische en maatschappelijke impact te valideren.

Partner

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met imec, dat reeds ervaring opgebouwd heeft met ‘City of things’. In het project zal de IoT-infrastructuur van de stad Antwerpen gebruikt worden.

imec-logo

Praktisch

Opstart: november 2016

Totale doorlooptijd: 24 maanden

Deelnemende bedrijven

Tien bedrijven en overheden nemen deel aan het project: bpost, Citydepot, GLS Belgium Distribution, Procter & Gamble, Proximus, Samsonite, WDP en de steden Antwerpen, Leuven en Mechelen.

bpost citydepot GLS P&G proximus samsonite wdp stad-antwerpen stad-leuven stad-mechelen

Klankbordgroep

VIL kan binnen dit project rekenen op het advies van Digipolis, MOW en Polis.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!