en
        |  en

Fresh Food Logistics

Te veel voeding gaat verloren in de distributieketen. Met het project ‘Fresh Food Logistics’ wil VIL nagaan waar en hoe voedselbederf kan vermeden of verminderd worden, door een optimalisatie van de logistieke keten van verse voeding bij de retailers.

status: Afgerond | thema: duurzaamheid | type: regionaal


Voedselverlies verminderen

Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, belandt 45% van de Europese voedselproductie op de afvalberg. In Vlaanderen wordt het jaarlijks verlies aan voeding in de distributieketen geschat op 116.000 ton.

In Frankrijk heeft het parlement in 2015 een wet goedgekeurd om voedselverspilling te voorkomen in de supermarkten. Ook de Europese Commissie neemt de voedselverspilling ernstig en wil tegen 2030 het voedselverlies in de EG halveren.

Vlaanderen dient hier op in te spelen om zijn positie van agrofood regio te versterken.

Opportuniteiten & doelstelling

 • Vermindering aan afval en verwerking ervan
 • Optimaliseren van voorraden en forecast
 • Anticiperen op een stringentere wetgeving rond voedselverspilling

Doelstelling van dit project is de voedselverspilling te voorkomen of te verminderen, door een optimalisatie van de logistieke keten van verse voeding bij de retailers. Het bereik van het project loopt dus vanaf de aanlevering van de voedingsproducten naar de distributiecentra tot op het winkelrek.

De gerealiseerde afvalberg door productie enerzijds en consumptie anderzijds vallen buiten het bereik van dit project. Ook diepvriesvoeding valt buiten de scope.

Van inzicht tot proefproject

 • Op basis van een knelpuntanalyse bij de verschillende projectdeelnemers:
  – In kaart brengen van de huidige toestand van de Vlaamse retailer met betrekking tot de kritische punten die bijdragen tot voedselbederf in de logistieke keten.
  – Inventariseren van de gebruikte technologieën die bederf voorkomen, de ondersteunende ICT- en communicatiesystemen.
 • Best practices analyseren, in binnen- en buitenland, om een beeld te krijgen van de individuele bedrijfsinitiatieven en de samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Hoe organiseren grote buitenlandse retailers zich rond forecast en vervaldata, en welke technologie passen zij toe?
 • Bepalen van het ideaal logistiek concept op het vlak van:
  – Organisatie, met aandacht voor de processen van forecast en vervaldata.
  – Technologie voor monitoring van condities in de keten (bv. temperatuur)
 • Berekenen van een business case. Wat zijn de economische voordelen voor de retailer? Opbrengstenzijde: o.a. het verminderen van de afval en het verlagen van de voorraad. Kostenzijde: o.a. de investering in technologie en software ontwikkeling, de integratie en implementatiekosten en onderhoudskosten.
 • Uitvoeren van een proof of concept om te testen of de inzichten, verworven bij het bepalen van het ideaal logistiek concept, in een retail bedrijfsomgeving ook effect plaatsvinden.

Praktisch

Start: april 2016

Totale doorlooptijd: 27 maanden

Deelnemende bedrijven

Elf bedrijven nemen deel aan het project: Belgian New Fruit Wharf, Carrefour, Delhaize, Groupe Mestdagh, Imperial Meat Products, Kuehne+Nagel, La Lorraine Bakery Group, Retail Partners Colruyt, Special Fruit, Vleeswaren Depuydt en Willis Towers Watson (Belgium) (Gras Savoye Belgium).

Belgian New Fruit Wharf Carrefour vierkant Delhaize Groupe Mestdagh Imperial Meat Products Kuehne + Nagel La Lorraine Bakery Group Retail Partners Colruyt Special Fruit Fermette 2  

Klankbordgroep

VIL kan binnen dit project rekenen op het advies van FEVIA, Flanders’ Food, Ovam en VBT (Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties).

fevia flanders-food ovam verbond-van-belgische-tuinbouwcooperaties

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!