en
        |  en
exoskeletton-72dpi-website-1

Exoskeletons for Logistics

Met dit project wil VIL nagaan hoe de nieuwe generatie exoskeletons voor manuele activiteiten in de logistiek kan worden ingezet met als doel de fysieke belasting voor de werknemers te verminderen en de productiviteit bij het behandelen van zware lasten of bij veelvuldige handelingen te verhogen.

De opkomst van bionische technologie zoals o.a. ‘wearables’ en ‘exoskeletons’ verlegt de grenzen van de huidige fysieke barrières van de mens.
Slimme kleding, smart glasses, bionische armen en zelfs slimme contactlenzen hebben het potentieel om logistiek personeel te ondersteunen op het vlak van communicatie, proces-uitvoering of optimalisatie en tevens ook gezondheids- en veiligheidsrisico’s te minimaliseren.
Exoskeletons kunnen worden beschouwd als draagbare robotpakken die het menselijk lichaam een boost geven mbt kracht en uithoudingsvermogen. Tegenwoordig worden ze reeds ingezet bij revalidatieprocessen (in de gezondheidszorg) en ook in de industrie bij het hanteren van zware gereedschappen.

Opportuniteiten

  • Verminderen van fysieke belasting bij meerdere manuele handelingen (orderpicking, verpakken of stapelen van collies, laden en lossen van vrachtwagens). Fysieke overbelasting kan leiden tot lichamelijke klachten, resulterend in minder productiviteit, lagere motivatie en finaal tot ziekteverzuim.
  • Ondersteunen van oudere operatoren bij fysiek-belastende taken.
  • Verhogen van de productiviteit bij handelingen met zware lasten of bij repetitieve activiteiten.

Concrete activiteiten

  • Stand van zaken van de beschikbare exoskeleton-technologie: marktspelers en kenmerken: maximum gewicht, bewegingsgraden, ….
  • Het opsporen van ‘best practices’ en het inzichtelijk maken van de lessons learned. Voor de ‘best practices’ is het zinvol om naast de logistieke sector ook cases te onderzoeken in de gezondheidszorg en in andere industriële toepassingen.
  • Het in kaart brengen bij de projectdeelnemers van de actuele logistieke taken die in aanmerking zouden kunnen komen voor het inzetten van exoskeletons. Deze logistieke taken worden vervolgens nauwkeurig omschreven : welke belasting (gewicht, lichaamsonderdeel) en frequentie, type taak, …
  • De analyse en het in kaart brengen van de mogelijke logistieke toepassingen en de bijhorende medische en juridische aspecten.
  • Een mapping maken van de verschillende inzetbare exoskeleton-oplossingen met de juiste kwalificaties.
  • Het kwantificeren van de opportuniteiten: kosten-baten analyses.
  • De uitvoering van praktijktesten (feasibility testen) en het uitwerken van een roadmap (stappenplan en selectie/validatie tool).

Doelgroep

Het project richt zich voornamelijk op verladers en logistieke dienstverleners met handling-activiteiten (picking, consolideren, laden/lossen, verpakken, sorteren, …), EDC’s en fulfilment centra, grondafhandelaars op de luchthaven (cargo en bagage), terminal- en havenoperatoren, actief in stukgoed.

Praktisch

Geplande opstart: november 2017
Doorlooptijd: 17 maanden

Graag meer weten?
Contacteer Luc Pleysier (luc.pleysier@vil.be)