en
        |  en

Best Practices

leanandgreen

Emissiefactoren en berekeningtools

Binnen Lean and Green worden tal van emissiefactoren gebruikt voor het berekenen van de uitstoot van CO2 van logistieke activiteiten en de impact van maatregelen. Het is aanbevolen eerst de best practice ‘Meten is Weten’ te lezen. Verschillen tussen informatiebronnen In een aantal landen worden door overheden of niet publieke organisaties emissiefactoren gepubliceerd ten behoeve […]

leanandgreen

Meten is weten – het berekenen van CO2-emissies

Bedrijven die deelnemen aan Lean and Green moeten een plan van aanpak uitwerken. In dit plan van aanpak worden onder meer de maatregelen beschreven om binnen een periode van maximaal vijf jaar de relatieve uitstoot van CO2 met minimaal 20% te verminderen. Om de CO2-uitstoot en de CO2-efficiëntieverbetering te kwantificeren wordt eerst een inventarisatie gemaakt […]

leanandgreen

Vermijd, verbeter en verschuif

Het Lean and Green model als hulpmiddel bij het identificeren van maatregelen – Bedrijven die deelnemen aan Lean and Green moeten een uitvoerig plan van aanpak opmaken. In dit plan van aanpak worden onder meer de maatregelen beschreven die het bedrijf zal nemen om binnen een periode van maximaal vijf jaar de relatieve uitstoot van […]

leanandgreen

Nacht- en daldistributie

Files brengen niet alleen tijdskosten met zich mee, ook extra brandstofverbruik en dus ook extra CO2 en andere luchtvervuilende emissies zoals fijnstof en stikstofoxides. Het verschuiven van transport naar de nacht- en dalperiodes bespaart tijd en brandstof. In verschillende sectoren wordt nacht- en daldistributie dan ook reeds met succes toegepast. Mogelijke brandstofbesparing per verschoven rit: […]

leanandgreen

Het verbeteren van de beladingsgraad van vrachtwagens

Het verbeteren van de beladingsgraad van vrachtwagens heeft een sterke invloed op de vermindering van de uitstoot van CO2 per transportprestatie. Zelfs kleine verbeteringen in de beladingsgraad leiden reeds tot belangrijke besparingen in brandstof per tonkm. Bijkomend voordeel is dat deze maatregel ook resulteert in een vermindering van algemene transportkosten en wanneer algemeen toegepast ook […]

leanandgreen

Juiste instelling van de windgeleider op de vrachtwagen

Bewegende voorwerpen ondervinden luchtweerstand en deze weerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid. Een goede aerodynamica is dan ook belangrijk bij snelheden boven de 50 km per uur. De frontale oppervlakte van een vrachtwagen bepaalt in belangrijke mate de luchtweerstand.  Het verkleinen van deze oppervlakte en een zo aerodynamisch mogelijke vorm van het voertuig kunnen de luchtweerstand beperken. […]