en
        |  en

Events

Slotevent Nacatrans (Nacalculatie Transport)

 Meerdere transportbedrijven hebben in het verleden al aangegeven dat de sector nood heeft aan een oplossing om op een kostenefficiënte wijze het effectieve resultaat van één transportorder te kennen. Op periodieke basis zijn de resultaten van de onderneming uiteraard bekend maar vaak ontbreekt het aan detailgegevens die aantonen welke activiteiten/opdrachten/klanten rendabel en welke verlieslatend zijn. […]

Startup event ‘logiLAUNCH’

Op 20 september organiseert het VIL het allereerste LOGILAUNCH event, speciaal voor startups in Vlaanderen. In samenwerking met Start-IT (KBC) wil het VIL startups in de logistieke sector ondersteunen, stimuleren en een forum bieden.

VIL Summit 2017 – The Human Factor

Het tempo van vernieuwingen neemt razendsnel toe. Automatisering, digitalisering, online business, netwerken van horizontale en verticale waardeketens, nieuwe vaak disruptieve business modellen, steeds verder geïndividualiseerde klantwensen,… Welke invloed hebben deze veranderingen op de mens? Hoe gaan we om met een wereld waarin alles mogelijk moet zijn, anytime, anyhow, anywhere? Topsprekers geven hun visie hierover op […]

Waar zijn we aanwezig