en
        |  en

Vlaams symposium stedelijke logistiek met focus op GentLevert

Het departement Mobiliteit & Openbare Werken van de Vlaamse overheid, de stad Gent en GentLevert organiseren op dinsdag 7 november 2017 het ‘Vlaams symposium stedelijke logistiek met focus op GentLevert’. 
Vlaanderen wil meehelpen aan een goed uitgebalanceerde stedelijke logistiek. Daarom pakt onze regio uit met een heus plan om steden te helpen hun goederenstromen te beheersen en te optimaliseren. Vlaanderen rekent daarbij onder andere op de binnenvaart. 80% van de Vlaamse bedrijven ligt immers op maximum tien kilometer van een bevaarbare waterweg.

Met Gent.Levert wil de Arteveldestad haar handelaars een innovatieve oplossing aanreiken en hun leveranciers garanderen dat ze ook in de toekomst snel en efficiënt zullen kunnen leveren in de binnenstad. Ze kiezen daarbij voor een manier die de levenskwaliteit in de stad verhoogt en het comfort van shoppers en passanten ten goede komt.

Ook andere Vlaamse steden maken werk van stedelijke logistiek. Zo trekken Antwerpen, Leuven en Mechelen maar wat graag mee aan de kar. Want een logistieke stad is een leuke stad.

Er beweegt wat in en rond de stad … Meer weten? Kom naar het Vlaams symposium stedelijke logistiek op 7 november in het VAC te Gent!

Francis Rome, VIL directeur Externe Relaties zal deze dag een panelgesprek modereren tussen Koen Kennis (schepen van financiën, mobiliteit, toerisme, binnengemeentelijke decentralisatie en middenstand – stad Antwerpen), Marina De Bie (schepen van klimaat, leefmilieu, natuur en groen, duurzaamheid,energie, mobiliteit, internationale samenwerking en personeel – stad Mechelen), Carl Devlies (schepen van financiën en ruimtelijke ordening – stad Leuven) en Christophe Peeters (schepen van financiën, feesten, middenstand en innovatie – stad Gent).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!