en
        |  en

Startevent SYN-ERGIE

syn-ergie1

Het concept van synchromodaal transport raakt steeds meer ingeburgerd en creëert heel wat kansen voor logistieke bedrijven en regio’s. In een ideale – lees: synchromodale – wereld laten verladers de beslissingsbevoegdheid voor hun transportactiviteiten over aan hun logistieke dienstverlener. Deze laatste zet, ondersteund door real-time informatie, het beschikbare multimodale transportaanbod flexibel in om de goederen tijdig en kostenefficiënt op de juiste plaats te krijgen.

Acht projectpartners slaan de handen in elkaar voor een nieuw Interreg-project genaamd SYN-ERGIE.

SYN-ERGIE staat voor SYNchromodaal en enERGIE-efficiënt goederentransport op de corridor West-Vlaanderen – Antwerpen – Limburg (NL). De ambitie? Het multimodale aanbod op deze corridor versterken via een (nieuwe) spoor en/of binnenvaartconnectie, en demo-tools ontwikkelen die de werking en mogelijkheden van synchromodale planning op een praktische manier inzichtelijk maken.

Op woensdag 24 mei gaat de project kick-off door bij Unilin in Wielsbeke. VIL projectleider Steve Sel is één van de sprekers tijdens dit event.

syn-ergie2

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!