en
        |  en

Slotevent Nacatrans (Nacalculatie Transport) – Volzet!

ansportondernemingen kennen wel de opbrengsten van hun orders op periodieke basis, maar vaak ontbreekt het aan detailgegevens die aantonen welke activiteiten, opdrachten en klanten rendabel en welke verlieslatend zijn.

Met het project Nacatrans heeft het VIL, samen met de sector van het wegvervoer, een rekentool opgesteld die de effectieve rendabiliteit van elke gerealiseerde transportopdracht weergeeft.

Tijdens het slotevent op 12 september worden de resultaten voorgesteld, aangevuld met praktijkgetuigenissen.

Programma

13u30 Onthaal
14u00 Do’s & Don’ts voor goed financieel beheer van een transportbedrijf
Hennie Herijgers, Partner, BDO
14u25 Normkosten voor vrachtwagen en chauffeur
Michael van Leeuwen, Managing Partner, ELC Netherlands
14u50 Groupage: bewuste keuzes m.b.t. toewijzing van kosten
Peter Lagey, Projectleider, VIL
15u15 Koffiepauze
15u45 Het bochtige parcours naar de Nacatrans rekentool
Gunther Storme, Projectleider, VIL
16u10 Praktijkcase tanktransport
Marc Van den Broeck, CEO, Trafuco
16u35 Vragenronde en eindbeschouwing
17u00 Netwerkdrink

Locatie

Congress Center Circuit Zolder
Terlamen 30, 3550 Heusden-Zolder


Prijs

  • Lid van VIL, TLV of Febetra: 1ste deelnemer: gratis – Extra deelnemers: € 80,00 + 21 % BTW
  • Deelnemende bedrijven project: 2 deelnemers gratis – Extra deelnemers: € 80,00 + 21 % BTW
  • Niet leden: € 145,00 + 21 % BTW
  • Pers: gratis, stuur een e-mail naar informatie@vil.be

In het inschrijvingsgeld is het VIL rapport ‘Nacatrans (Nacalculatie Transport)’ inbegrepen.

Een factuur wordt per e-mail toegestuurd. Betaling voor het event vereist.


Registreren

Het is niet meer mogelijk in te schrijven.

Opgelet

Wij verzoeken u vriendelijk zo snel mogelijk te laten weten indien u toch niet aanwezig kan zijn.  Afmelden kan tot donderdag 7 september, 12u00, via mail naar informatie@vil.be.

  • Gratis deelnemers die niet schriftelijk afmelden of afwezig zijn wordt een administratieve kost van € 65,00 + 21 % BTW aangerekend.
  • Betalende deelnemers die laattijdig of niet afmelden zijn zijn het volledige bedrag verschuldigd.
  • Het is mogelijk zich te laten vervangen door een collega.

Met de steun van 

febetra-en-tlv