en
        |  en

Slotevent Flanders Recycling Hub

‘Afval is het nieuwe goud’, zo wordt gezegd. Op vlak van afvalbeheer en de circulaire economie neemt Vlaanderen een vooraanstaande positie in. Met het project ‘Flanders Recycling Hub’ is VIL, samen met 24 bedrijven, de OVAM en VITO, nagegaan hoe de gunstige positie van Vlaanderen en de aanwezige knowhow gebruikt kunnen worden om Vlaanderen verder uit te bouwen als internationale recyclagehub.

Op dinsdag 23 januari 2018 worden de resultaten voorgesteld tijdens het slotevent in Technopolis, Mechelen.

Programma

13u30 Onthaal en welkomstwoord
14u05 VIL & circulaire economie
Steve Sel, Projectleider, VIL
14u25 Flanders Recycling Hub in de praktijk
Ludo Sys, Projectleider, VIL
14u45 Praktijkgetuigenis 1: Logistieke dragers uit secundaire grondstof
Jesse Sels, Managing Director, Contraload
15u00 Praktijkgetuigenis 2: Multimodale Recycling Hub
Koen Smits, Managing Director Centrum Oost, Vanheede Environmental Logistics
15u15 Koffiepauze
15u40 Plastic to Chemicals as part of Indaver’s Molecule Management
Erik Moerman, Business Development Manager, Industrial Services Indaver
16u00 Orbix, a zero waste company
Dirk Van Mechelen, Manager, R&D Orbix
16u20 Zijn we voorbereid op de circulaire toekomst?
Karl Vrancken, Research Manager Sustainable Materials, VITO
16u40 Q&A
VIL
16u50 Conclusies
Werner Annaert, Algemeen Directeur, Go4Circle
17u00 Netwerkdrink

 


Locatie

Technopolis
Technologielaan, 2800 Mechelen


PRIJS

  • Lid van VIL: 1ste deelnemer: gratis – Extra deelnemers: € 80,00 + 21 % BTW
  • Deelnemende bedrijven project: 2 deelnemers gratis – Extra deelnemers: € 80,00 + 21 % BTW
  • Niet leden: € 145,00 + 21 % BTW
  • Pers: gratis, stuur een e-mail naar informatie@vil.be

In het inschrijvingsgeld is het VIL rapport ‘Flanders Recycling Hub’ inbegrepen.

Een factuur wordt per e-mail toegestuurd. Betaling voor het event vereist.


Inschrijven

Bedrijf*

Naam*

Voornaam*

Functie*

E-mailadres deelnemer*

Tel nr.*

FACTURATIE:

Lid van het VIL

1 inschrijving is gratis indien uw bedrijf lid is van VIL. Facturatiegegevens moeten altijd ingevuld worden.

Bedrijf facturatie*

Straat + nr.*

Postcode*

Gemeente*

Land*

BTW-nr.

PO-nr. (indien vereist)

Opmerkingen

  • Afmelden kan tot donderdag 18 januari 2018, 12u00, via mail naar informatie@vil.be.
  • Gratis deelnemers die niet schriftelijk afmelden of afwezig zijn wordt een administratieve kost van € 65,00 + 21 % BTW aangerekend.
  • Betalende deelnemers die laattijdig of niet afmelden zijn het volledige bedrag verschuldigd.
  • Het is mogelijk zich te laten vervangen door een collega.