en
        |  en

Agenda: Waar is het VIL aanwezig

DPD event: E-shopping in Europe

Op dinsdag 20 juni organiseert DPD een interactief middagevent rond het thema : “E-shopping in Europe. Boosting. Trending. Delivering”.
Samen met enkele grote klanten en influencers uit de Belgische e-commerce wereld zullen tijdens het event enkele hete hangijzers besproken worden die in de nabije toekomst beslissend zullen zijn voor de verdere groei van de Belgische en Europese e-commerce.

European Headquarters meetup

Op 13 juni organiseert ING Belgium samen met het VIL, Amcham Belgium, Ateb en Flanders Investments and Trade de European Headquarters meetup.

Startevent SYN-ERGIE

Acht projectpartners slaan de handen in elkaar voor een nieuw Interreg-project genaamd SYN-ERGIE. SYN-ERGIE staat voor SYNchromodaal en enERGIE-efficiënt goederentransport op de corridor West-Vlaanderen – Antwerpen – Limburg (NL). De ambitie? Het multimodale aanbod op deze corridor versterken via een (nieuwe) spoor en/of binnenvaartconnectie, en demo-tools ontwikkelen die de werking en mogelijkheden van synchromodale planning op een praktische manier inzichtelijk maken.

Presentatie ING studie ‘The Future of port logistics – meeting the challenges’

In opdracht van ING heeft het VIL, samen met de Universiteit Antwerpen, de zesde uitgebreide studie over een maritiem logistiek thema uitgevoerd. Kris Neyens (VIL Program Manager) en Prof. Dr. Theo Notteboom (Universiteit Antwerpen) zullen deze studie presenteren op 23 mei om 18 uur te ING Antwerpen.  Integraal onderdeel van deze studie is een bevraging van de ruime […]

Studiedag fietslogistiek

VIL, de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW), Traject (adviesbureau in verkeer en mobiliteit), D&PS (Delivery & Parcel Solutions) en de stad Mechelen nodigen u graag uit om op die dag de koppen bijeen te steken. En op die manier inspiratie op te doen om de fiets (beter) te integreren in uw stedelijke logistieke strategie of uw beleid met betrekking tot distributie.

VVSG Energie- & Klimaatdag

Het VVSG – Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten – organiseert op 4 mei de Energie- & Klimaatdag in Antwerpen. Het wordt een spraakmakende ontmoeting van en voor iedereen die op lokaal niveau én daarbuiten te maken heeft met energie, water, mobiliteit, slim ruimtegebruik, circulaire economie en nog veel meer. Een inspirerend en gevarieerd programma, […]

Hack Belgium

Hack Belgium is een driedaags evenement dat op 4, 5 en 6 mei op zoek gaat naar ‘creatieve oplossingen en onorthodoxe oplossingen vinden voor problemen die niet op de conventionele manier opgelost kunnen worden’. Hiervoor worden experts en enthousiastelingen samengebracht die een verschil willen maken in een van de 12 uitdagingen op vlak van duurzame […]