en
        |  en

Nieuws

Request for Proposal SWITCH ‘Werkplekuitwisseling voor werknemers’

VIL wenst als Speerpuntcluster Logistiek te participeren aan de oproep van het Europees Sociaal Fonds (ESF) m.b.t. ‘werkplekuitwisseling voor werknemers’. De focus van deze ESF-oproep ligt op het versterken van competenties en talenten van werknemers op een vernieuwende en verrijkende manier. Individuele werknemers krijgen de kans om mee te draaien in een andere, nieuwe, prikkelende werkomgeving en scherpen on-the-job hun competenties en talenten aan. VIL wenst voor dit project beroep te doen op een gespecialiseerde dienstverlener en schrijft hiervoor een Request for Proposal uit.

Rapport Fresh Food Logistics beschikbaar

De resultaten van het VIL-project ‘Fresh Food Logistics’ zijn bekend. Wie er niet bij was op het slotevent, maar wel benieuwd is naar oplossingsrichtingen om voedselverspilling in de distributieketen te verminderen, kan het rapport raadplegen via onze website. VIL-leden kunnen het gratis downloaden via de VIL kennisbibliotheek, niet leden kunnen het aankopen via de webshop. Veel leesplezier!

PERSBERICHT: Samenwerking en transparantie cruciaal voor het aanpakken van voedselverlies

Er gaat nog te veel verse voeding verloren in de distributieketen. VIL bracht in het project ‘Fresh Food Logistics’ de knelpunten over alle schakels in de logistieke keten in kaart en werkte samen met elf deelnemende bedrijven oplossingsrichtingen uit. De belangrijkste knelpunten bleken silodenken, forecasting en het steeds uitgebreidere assortiment in de winkels.
VIL stelt op 26 juni de resultaten voor in de Communicatieloft in Gent.

Nieuwsbrief mei – juni 2018

De laatste VIL nieuwsbrief voor de zomer is er! Hierin leest u meer over het slotevent van het project ‘Empty Logistics’, de start van ‘Urban Waste Collection’ en het nieuwe project dat in oktober opstart: ‘R!SULT’. Verder krijgt u een update over het logistiek demonstratiecentrum en sfeerverslagen van het bedrijfsbezoek aan het indrukwekkende MPET en de studiedag over afvallogistiek die VIL organiseerde in samenwerking met Go4Circle. VIL  verwelkomde de afgelopen maanden ook 10 nieuwe leden. Benieuwd wie het zijn? Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Algemene Vergadering

VIL hield op woensdag 13 juni zijn jaarlijkse Algemene Vergadering in De Ark in Antwerpen. Na het statutaire gedeelte gaf gastspreker Guy Wollaert een boeiende lezing “The Gold is in the Grey”. Bekijk hier enkele sfeerfoto’s.

Slotevent ALEES in Lamot Mechelen

Op maandag 11 juni 2018 stelde VIL de resultaten voor van het project ALEES (Autonome Logistieke Elektrische Eenheden voor Steden) in Lamot, Mechelen. Hier vindt u enkele sfeerbeelden van het event.

PERSBERICHT: Zelfrijdend voertuig als pakjesbezorger in Vlaamse steden: samenwerkingsmodellen tussen logistieke sector, industrie en overheid een must

Zelfrijdende voertuigen kunnen ingezet worden voor efficiëntere pakjesbelevering in een stad. De technologische mogelijkheden zien er veelbelovend uit, al zal een grootschalige inzet deze voertuigen niet voor de eerstkomende jaren zijn. Hiervoor is een aanpassing van de wetgeving nodig, alsook voldoende volume. Dit kan enkel gerealiseerd worden door middel van samenwerkingsmodellen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!