en
        |  en

Lean and Green

leanandgreen

Nacht- en daldistributie

Files brengen niet alleen tijdskosten met zich mee, ook extra brandstofverbruik en dus ook extra CO2 en andere luchtvervuilende emissies zoals fijnstof en stikstofoxides. Het verschuiven van transport naar de nacht- en dalperiodes bespaart tijd en brandstof. In verschillende sectoren wordt nacht- en daldistributie dan ook reeds met succes toegepast. Mogelijke brandstofbesparing per verschoven rit: […]

leanandgreen

Het verbeteren van de beladingsgraad van vrachtwagens

Het verbeteren van de beladingsgraad van vrachtwagens heeft een sterke invloed op de vermindering van de uitstoot van CO2 per transportprestatie. Zelfs kleine verbeteringen in de beladingsgraad leiden reeds tot belangrijke besparingen in brandstof per tonkm. Bijkomend voordeel is dat deze maatregel ook resulteert in een vermindering van algemene transportkosten en wanneer algemeen toegepast ook […]

Frankrijk gaat CO2-emissies registreren

Frankrijk gaat CO2-emissies registreren

Frankrijk – 17/07/2012 – Frankrijk gaat vanaf 1 oktober 2013 de CO2-uitstoot van elke vervoersopdracht systhematisch registreren en documenteren. Alle transporten die in Frankrijk vertrekken of aankomen, ongeacht de transportmodus, zullen aan de registratie worden onderworpen. Met deze nieuwe regeling in het achterhoofd zullen verladers naar alle waarschijnlijkheid vervoerders vragen vooraf informatie te verstrekken over […]

CO2-uitstoot van bestelwagens moet naar omlaag

CO2-uitstoot van bestelwagens moet naar omlaag

De Europese Commissie heeft midden juli voorstellen ingediend voor het verder reduceren van de CO2-emissies van wagens en bestelwagens. De voorstellen zullen de gemiddelde emissies van nieuwe auto’s terugdringen van 135,7 g CO2/km (g CO2/km) in 2011 tot 95 g in 2020, met een bindend streefcijfer van 130 g in 2015. Voor bestelwagens zal de uitstoot worden […]

leanandgreen

Juiste instelling van de windgeleider op de vrachtwagen

Bewegende voorwerpen ondervinden luchtweerstand en deze weerstand neemt kwadratisch toe met de snelheid. Een goede aerodynamica is dan ook belangrijk bij snelheden boven de 50 km per uur. De frontale oppervlakte van een vrachtwagen bepaalt in belangrijke mate de luchtweerstand.  Het verkleinen van deze oppervlakte en een zo aerodynamisch mogelijke vorm van het voertuig kunnen de luchtweerstand beperken. […]

12 nieuwe Lean and Green koplopers

12 nieuwe Lean and Green koplopers

11/12/2013 – Minister Schauvliege zette op 10 december 2013, twaalf bedrijven in de bloemetjes. Deze bedrijven startten in mei dit jaar – begeleid door het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) vzw – met het opstellen van een plan van aanpak om de CO2-uitstoot in hun transport- en logistieke activiteiten met minstens 20 % te reduceren binnen een periode van vijf jaar. Zij ontvingen hiervoor de Lean and Green award.

Koplopers Lean and Green

Lean and Green kick-off eerste 15 bedrijven

De eerste 15 bedrijven, zowel grote als kleine logistieke dienstverleners en verladers, gaan de uitdaging aan hun CO2-uitstoot met 20 % te verminderen binnen een periode van vijf jaar: AB InBev, Alders Transport & Logistics, Bayer, CHEP Benelux, Coca-Cola Enterprises Belgium, Ewals Intermodal, Gheeraert Transport, FrieslandCampina Belgium, H.J. Heinz Belgium, Hospital Logistics, Ninatrans, Snel Logistic […]