en
        |  en

Request for Proposal SCOPE ‘Strategische competentieprognoses’

Het VIL wenst als Speerpuntcluster Logistiek te participeren aan de oproep van het Europees Sociaal Fonds m.b.t. ‘Strategische competentieprognoses’.
Doel is te anticiperen op de dynamiek van de arbeidsmarkt. Een gerichte focus op toekomstige competenties is noodzakelijk, zodat bijvoorbeeld ook het opleidings- en onderwijsaanbod hierop beter kan afgestemd worden.

Het VIL schrijft hiervoor een Request for Proposal uit. Deadline voor offertes is dinsdag 13 juni 2017. Contactpersoon: Dirk De Vylder (dirk.devylder@vil.be).