en
        |  en

PERSBERICHT: VIL start circulaire logistiek voor kledingindustrie

De kledingindustrie is, na de olie-industrie de grootste vervuiler ter wereld. VIL start op donderdag 9 november 2017, samen met acht bedrijven, het nieuwe project Cilotex (Circulaire Logistiek voor de Textiel- en kledingindustrie) op, om de logistieke mogelijkheden na te gaan die de circulaire economie voor deze sector biedt. Het accent ligt op katoenen en polyester kledij.

De grootste vervuilers in de kledingindustrie zijn het hoge waterverbruik tijdens de productie van grondstoffen en het gebruik van grote hoeveelheden verontreinigende chemicaliën. Bovendien belandt 80% van het textiel op de afvalberg. Zowel de sector als de overheid besteedt steeds meer aandacht aan het hergebruik van materialen en het bewuster omgaan met schaarse grondstoffen. De Global Fashion Agenda (GFA) organiseerde in mei van dit jaar de Copenhagen Fashion Summit om de internationale modesector aan te zetten tot circulair ondernemen. Reeds meer dan 80 kledingbedrijven zijn aangesloten bij de Call to Action en zullen zich engageren voor het verhogen van de terugname van kledij en het hergebruik van gebruikte kledij tegen 2020.

Nieuwe business modellen
VIL wil initiatieven op het vlak van circulaire economie ook logistiek ondersteunen. Met dit project gaat VIL voor de betrokken bedrijven en de sector in het algemeen na welke nieuwe business modellen kunnen uitgebouwd worden, om de inzameling van de huidige end-of-life kledij op een duurzamere manier te laten verlopen.
We wensen dit project niet in isolatie te doen, maar in samenwerking met bestaande initiatieven, zoals Close The Loop. Ook internationale projecten, zoals Resyntex, zullen we blijven opvolgen om meerwaarde te geven aan ons project”, aldus VIL projectleider Jan Merckx.

VIL geknipte facilitator
Het project wordt ondersteund door Vlaanderen Circulair en OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij: “Het creëren van een succesvol circulair business model kan je als onderneming niet alleen. Vlaanderen Circulair en OVAM dragen een project als Cilotex op handen, omdat het 100% inspeelt op het versterken van een circulaire economie door slimme logistieke oplossingen. VIL is als logistiek expert dé speler om kennisuitwisseling te faciliteren binnen een netwerk dat tot nu toe te weinig werd samengebracht. Wij verwachten dat er door het project een hecht netwerk zal ontstaan, onderzoeksresultaten gedeeld zullen worden, gezamenlijke drempels zullen aangepakt worden, met concrete stappen richting een meer circulaire economie als beoogd resultaat”, vertelt Evelyn Lafond, Beleidsmedewerker Ecodesign bij OVAM.

Projectdeelnemers
Bel&Bo, Citylab, Eurofrip, Happy Kiddo, JBC, Komosie, Malysse, Nike.

pdf_icon 09/11/2017 – VIL persbericht – VIL start circulaire logistiek voor kledingindustrie

deelnemers-cilotex-website

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!