en
        |  en

VIL ondertekent clusterpact

ondertekening-clusterpactOp vrijdag 9 juni ondertekenden speerpuntclusters VIL (duurzame logistiek),  Catalisti (duurzame chemie en kunststoffen), SIM (slimme materialen) hun clusterpact samen met minister-president Geert Bourgeois, Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Deze clusterpacten leggen het engagement vast van de clusterorganisatie, de clusterleden (bedrijven en kennisinstellingen) en de overheid.

Een doorgedreven samenwerking op lange termijn kan natuurlijk niet zonder duidelijke afspraken of concrete engagementen van elk van de partners. Daarom ondertekenden VIL, Catalisti en SIM samen met de overheid een clusterpact waarin de wederzijdse engagementen opgenomen zijn.

Liesbeth Geysels, managing director van VIL: “Indien wij van Vlaanderen de Europese draaischijf in de wereldwijde supply chain willen maken, is bundeling van krachten cruciaal. Onze erkenning door de Vlaamse overheid als single point of contact voor de logistiek is een goede zaak in een versnipperd en niet altijd overzichtelijk landschap. Samen met onze partners in binnen- en buitenland willen wij economische en maatschappelijke meerwaarde creëren voor de logistieke bedrijven door in te zetten op vier strategische domeinen: digitalisering, duurzaamheid, Flanders gateways en omni-channel.”

Vorig jaar lanceerde Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters het nieuwe clusterbeleid om zo de strategische samenwerking tussen bedrijven, sectoren en onderzoekers te stimuleren. Ondertussen werden vijf speerpuntclusters aangeduid: VIL, Catalisti, SIM, Flux50 (Energie) en Flanders FOOD. Stuk voor stuk sluiten ze aan bij de sterkten van de Vlaamse industrie en kennisinstellingen, zodat ze in de toekomst economisch het verschil kunnen en zullen maken, zowel naar werkgelegenheid als naar toegevoegde waarde.