en
        |  en

Word ook Lean and Green

In 2012 zijn in Vlaanderen de eerste bedrijven gestart met Lean and Green. De reacties van de deelnemende bedrijven zijn uitermate positief: 20 % CO2-uitstoot besparen (en dus verlagen van de kosten) is mogelijk!

Maar dit is niet het enige voordeel van Lean and Green. Deelname aan Lean and Green…
… toont aan dat uw bedrijf duurzaam ondernemen hoog in het vaandel draagt, niet enkel in woorden maar ook in daden,
… betrekt en motiveert medewerkers en andere afdelingen bij logistieke verbeterprocessen,
… zorgt voor een hefboomwerking in het verbreden en verdiepen van relaties met klanten en leveranciers,
… fungeert als een doorlichting van uw logistiek vanuit een verfrissende invalshoek,
… geeft u toegang tot een unieke groep van toonaangevende bedrijven die informatie uitwisselen en samen initiatieven ontplooien.

Dankzij het succes van Lean and Green in Vlaanderen en andere landen, heeft het VIL beslist om het programma verder uit te rollen in Vlaanderen.

Voor wie

Lean and Green richt zich tot alle Vlaamse bedrijven en instanties met logistieke activiteiten die zich willen onderscheiden als duurzame en efficiënte onderneming.

Wat houdt deelname in

Deelnemende bedrijven volgen een vast programma met een doorlooptijd van 4 tot 6 maanden tussen de kick-off en de award uitreiking

Kick-off meeting Dit is de officiële start van het programma. In groep krijgen de bedrijven meer uitleg over het project, de methodologie, de doelstellingen, de planning …
2 workshops Tijdens twee interactieve workshops komen verschillende thema’s aan bod die nuttig zijn bij het uitwerken van het plan van aanpak: berekenen van emissies, bedenken van creatieve en innovatieve maatregelen om CO2 te besparen, voorbeelden van een plan van aanpak, horizontale samenwerking …
On-site begeleiding Een Lean and Green medewerker van het VIL komt bij u langs om heel concreet de specifieke vragen en uitdagingen i.v.m uw plan van aanpak te bespreken.
Screening door VIL Het VIL bestudeert uw plan van aanpak en formuleert tips en verbetervoorstellen.
Evaluatie door VUB Het departement MOBI van de Vrije Universiteit Brussel doet de eindevaluatie van de plannen. Om de award te verkrijgen, moet het plan goedgekeurd zijn.
Feedback evaluatie VUB Elk bedrijf dat een plan heeft ingediend, krijgt schriftelijk gedetailleerde feedback over de evaluatie en de toegekende scores op deelaspecten.
Award uitreiking De uitreiking van de awards wordt gekoppeld aan een VIL event.

 

Geïnteresseerd om deel te nemen? 

Voor de kostprijs en andere praktische details, neem vrijblijvend contact op met:
Stephane Van den Keybus: 03/229.05.17 (Stephane.vandenkeybus@vil.be)
Of Piet Belet: 03/229.05.12 (Piet.belet@vil.be)

 

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!